Tuesday, June 24, 2008

MP SELAYANG (PKR) KETINGGALAN ZAMAN

MP Selayang (PKR) telah mempersoalkan tentang hasrat kerajaan kita untuk menjadikan Wilayah Labuan sebagai pusat kewangan yang terulung dan terbilang di rantau ini. Sehingga kini beliau menganggapkan ia sebagai bermimpi di siang hari. Apakah MP Selayang sedar bahawa kerajaan telah pun menyediakan pelbagai aspek peraturan termasuk undang-undang untuk mengawal daripada kebocoran penyimpanan kewangan di Labuan. Undang-undang yang telah disediakan oleh kerajaan adalah bertujuan untuk mengawal semua pelabur asing dalam negara ini supaya keadaan keselamatannya terjamin walau dalam apa jua keadaan pun.Sedarkah MP Selayang bahawa Amerika Syarikat, London dan Jepun juga merupakan sebuah negara yang telah menguatkuasakan undang-undang untuk mengawal pelabur-pelabur asing di dalam negara mereka. Justeru itulah Amerika khususnya telah mencapai kejayaan yang gemilang. Rakyat menyokong penuh di atas tindakan berkenaan.


MP Selayang sepatutnya mengetahu bahawa undang-undang kawalan kewangan dalam negara kita merupakan undang-undang yang terbaik. Ini telah diiktiraf oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu dan dari segi susunannya ia berada dalam ranking yang kedua segi kejayaan dan penguat kuasaannya.

No comments: