Wednesday, June 25, 2008

CADANGAN MP PARIT BUNTAR PATUT DIBERI PERHATIAN

MP Parit Buntar (PAS), mencadangkan kepada kerajaan supaya memberi galakan kepada para pelajar tentang betapa pentingnya geologi. Sehubungan itu, kerajaan juga seharusnya menyediakan kursus-kursus geologi di setiap pusat pengajian tinggi bagi memberi ruang kepada pelajar dan pada masa yang sama untuk menampung keperluan masa depan negara berhubung geologi. Bagi mengelakkan kebanjiran ahli geologi asing di dalam negara, kerajaan seharusnya cenderung untuk melahirkan ahli geologi dalam negara.

Sehubungan itu, ahli geologi perlu digabungkan dalam sebarang mesyuarat atau perjumapaan, seminar mahupun conference untuk menyediakan garis panduan kpada pembangunan di mana sahaja kawasan yang hendak dibangunkan. Manakala pendaftaran menjadi ahli geologi perlu disokong dengan kelulusan mereka daripada universiti-universiti yang diiktiraf bagi mengelakkan mereka yang tidak mempunyai kelulusan berada dalam kumpulan ahli geologi.


OLEH: PEMIKIR NEGARA

No comments: