Wednesday, June 25, 2008

MP BATU KEPALA BATU

MP Batu (PKR), Tian Chua dalam hujahnya menyebut akta ISA. Apabila ditegur bahawa usul yang dibincang berkaitan dengan geologi, beliau mengatakan ISA sebagai contoh kononnya.

Wira berpendapat MP Batu memanglah kepala batu kerana Dewan sedang membicangkan usul mengenai rang undang-undang berkaitan geologi. Beliau merugikan masa ahli dewan kerana perkara yang dibincangkan ini adalah serius. MP perlu ingat bahawa banyak mata yang melihat, mendangar hujah beliau dan ahli dewan lain setiap saat. Jangan anggap pemerhati di luar dewan tidak sedar dan tidur......

Wira ingin memaklumkan MP Batu supaya cakap baik-baik dalam dewan dan jangan mempersendakan 'intelligence' ahli-ahli dewan dan juga pemikir-pemikir negara yang sama prihatin terhadap aspek-aspek geologi.

No comments: