Tuesday, May 13, 2008

MALAYSIA BUKANNYA PAPUA NEW GUINEA

MP Batu (PKR) menyentuh beberapa perkara termasuklah keselamatan negara. Beliau kelihatan prihatin terhadap warga tentera yang kononnya selepas bersara, hidup tak menentu, pencen tidak mencukupi dan tiada rumah. Ini adalah satu kenyataan yang melulu dan tidak mendalam. Sebagai seorang MP beliau seharusnya mendapat maklumat yang betul supaya ahli dewan dapat menerimanya. Untuk menjadi seorang MP yang berjaya, beliau perlu memperkukuhkan pengetahuan perihal warga tentera. Beliau jangan mudah diperdayakan oleh beberapa maklumat yang tidak tepat.
Beliau juga menyentuh tentang kedaulatan negara di mana perkara yang perlu di beri perhatian tentang tidak seimbang di antara timur dan barat iaitu Sabah dan Sarawak. Dalam hal ini, MP Batu agak kebelakangan. Beliau perlu dalami sebelum berhujah di dalam dewan yang mulia ini. Yang menyedihkan lagi, beliau cuba membuat perbandingan antara di Malaysia dengan Papua New Guinea. Apa sudah jadi? MP Batu tidak menerima realiti bahawa Malaysia adalah negara maju malah mendepani negara-negara berstatus maju.
oleh: Panel

No comments: