Tuesday, May 13, 2008

MP TIDAK BERMISI

MP Kota Melaka (DAP) ini banyak menumpukan kepada isu-isu yang berlaku di Melaka termasuklah projek menara Taming Sari, Taman Kampung Lapan dan pejabat UMNO di Jasin. MP ini sebenarnya patut memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang lebih besar (nasional) dan bukannya isu remeh-temeh seperti skru hilang dan lain-lain lagi. Ini sungguh mengecewakan kerana dewan hendak mendengar syor-syor dan komen-komen yang boleh membawa Melaka ke tahap antarabangsa supaya boleh meningkatkat bilangan pelancong-pelancong supaya dapat meningkatkan taraf hisup warga Melaka.

Apa yang ditimbulkan oleh beliau ini sepatutnya dibawa di peringkat DUN dimana ahli-ahli DUN memberi tumpuan khusus supaya memberi peluang ahli dewan rakyat mendengar pandangan-pandangan bernas dari MP Kota Melaka. Adalah disyorkan beliau ini meluaskan worldview nya termasuk menaruh minat merapatkan perhubungan Melaka dengan negara jiran seperti Sumatera yang mempunyai lebih daripada 20 juta penduduk. Ini lebih bermakna diketengahkan kerana ia berpotensi untuk meningkatkan ekonomi rakyat Melaka.
oleh: Panel

No comments: