Monday, June 23, 2008

LOGI NUKLEAR DI MIDDLE ROCK

Akhbar Utusan Malaysia ada satu laporan mengenai syor untuk mendirikan logi nuklear di Middle Rock, berhampiran Pulau Batu Putih. laporan itu mengatakan bahawa Middle Rock itu sesuai untuk logi ini. laporan itu menyatakan bahawa satu lagi alternatif ini di Perak. Idea untuk mendirikan logi ini agak kreatif dengan tujuan untuk dijadikan sebagai sumber tenaga alternatif. Kesesuaian penempatan logi di Middle Rock ini pasti menarik dan sudah tentu juga akan dibincang oleh negara jiran terlibat.

No comments: