Monday, June 23, 2008

MIKRO KREDIT UNTUK GOLONGAN MISKIN TEGAR

Selain daripada usaha-usaha untuk mengenal pasti golongan-golongan miskin tegar, kerajaan juga telah mengambil beberapa usaha untuk meningkatkan peningkatan pendapatan golongan ini seperti menggunakan amanah ikhtiar iaitu mikro kredit untuk memberi peluang kepada golongan tersebut supaya mereka boleh berusaha untuk menjalankan perniagaan kecil-kecilan dan beberapa lagi usaha telah dibuat untuk memberi peluang-peluang perniagaan seperti lesen-lesen perniagaan kecil juga telah mempermudahkan memberi peluang kepada mereka.
..............mustikaindah: Sekurang-kurangnya langkah dan usaha kerajaan ini dapat mengurangkan beban rakyat terutamanya bagi mereka yang berpendapatan rendah.

No comments: