Thursday, July 03, 2008

MANFAATKAN KEMUDAHAN YANG DIBERI

Melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, di mana setiap pembangunan yang baru perlu di reserve kan tempat-tempat rekreasi seperti padang bola sepak dan sebagainya. Pembinaan tempat-tempat rekreasi seperti padang permainan ini akan memudahkan rakyat menjalani kehidupan dan masa terluang dengan riadah awal pagi atau petang. Sekurang-kurangnya apabila ada tempat-tempat rekreasi ini, penghuni boleh memanfaatkan nya dan tidak lah hanya terperuk di dalam rumah sahaja. Mustika bersetuju dan menyokong langkah kerajaan ini kerana pada hemat mustika, rakyat akan menjalani kehidupan yang sihat.

No comments: